Autoverzekeringen in Nederland

SchadeSupport 23-11-2022

In Nederland is het verplicht om een autoverzekering af te sluiten bij de aanschaf van een auto of bij het kopen van een autolening. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering) is de minimale vereiste verzekering. Als aanvulling hierop kunt u bij uw verzekeraar kiezen uit een uitgebreide verzekering. De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) controleert of elke auto verzekerd is. U kunt een boete krijgen als u geen autoverzekering heeft afgesloten. Naast de RDW kan de politie chauffeurs ook beboeten als ze hun groene verzekeringspas niet laten zien.

De wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen uit 1963 bepaalt dat een motorrijtuigenverzekering verplicht is om slachtoffers te beschermen bij een motorrijtuig ongeval. Dit betekent dat vanaf het moment dat de auto op uw naam staat een autoverzekering verplicht is. Indien er sprake is van een schorsing, hoeft u uw auto niet te verzekeren. Maar, dit betekent dan ook dat uw auto niet op de openbare weg wordt gebruikt. Uw auto moet in een garage of op eigen terrein worden gestald. In het geval van schorsing is het niet nodig om een APK keuring uit te laten voeren en hoeft u ook geen wegenbelasting te betalen.

Type autoverzekeringen 

Autoverzekeringen op zichzelf kunnen erg prijzig zijn. Een autoverzekering dekt schade die zich voordoet. Er zijn een aantal verschillende soorten dekkingen. Hoe uitgebreider uw dekking, hoe meer schade u terug vergoed kunt krijgen. Het kan voorkomen dat u met uw auto schade veroorzaakt heeft. Door het invullen van een schadeformulier vergoedt de verzekeraar de schade als u een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering) heeft. Met andere woorden, een WA verzekering dekt alleen schade veroorzaakt aan anderen. Een WA beperkt Casco verzekering dekt naast schade aan anderen, ook andere schade. Denk aan diefstal, inbraak, ruitschade, stormschade, brandschade. In dit geval ontvangt de verzekerde een bedrag om de schade te herstellen.

Schade aan uw auto waarbij een schaderapport nodig is voor uw verzekeraar? Bij Schadesupport kunt u binnen 5 minuten een officieel schaderapport aanvragen via onze gratis schade app!

Ten slotte is er de zogenaamde all-risk autoverzekering, de meeste uitgebreide verzekering met betrekking tot het dekken van schade. Met andere woorden, ook wel WA volledige casco genoemd. Naast schade gedekt door WA en WA beperkt casco, worden ook vandalisme en zelf toegebrachte schade gedekt door deze soort verzekering. 

Bij het kiezen van uw verzekering is het verstandig als u de leeftijd van uw auto in gedachten houdt. Bij een nieuwere auto tot 6 jaar oud bijvoorbeeld is het veel gebruikelijker een all-risk autoverzekering af te sluiten dan wanneer uw auto 10 jaar oud is bijvoorbeeld. Daarnaast is het ook verstandig de waarde van uw auto te achterhalen om zo te kijken welke type verzekering daar het beste bij past.

Premie berekening 

Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden verzekeringen aan. Het kiezen van de juiste verzekering kan lastig zijn. U kunt autoverzekeringen online vergelijken. De maandelijkse premies van verzekeraars kunnen variëren. Premies worden bepaald op basis van bepaalde factoren. Ten eerste bepaalt het type dekking de premie. Hoe meer schade gedekt is, hoe hoger de verzekeringspremie zal zijn. 

Ook het aantal schadevrije jaren speelt een belangrijke rol. Hoe meer schadevrije jaren u heeft, hoe hoger uw maandelijkse premiekorting zal zijn. Ook uw huisvesting speelt een belangrijke rol. In grote, drukke steden kan het risico op auto-ongelukken aanzienlijk groter zijn vergeleken met kleinere steden. Dit is bepalend voor de berekening van verzekeringspremies. Naast de woonplaats is ook de leeftijd van de verzekeringnemer een belangrijke factor. Statistieken tonen aan dat jonge bestuurders meer auto-ongelukken veroorzaken bijvoorbeeld, zij zullen dus een hogere premie betalen vergeleken met wat oudere bestuurders. Ten slotte controleert de verzekeringsmaatschappij of de auto voor zakelijk of privégebruik gebruikt zal worden. De premies voor autoverzekeringen voor zakelijke gebruik gaan flink omhoog. Dit heeft te maken met het feit dat deze vaak veelvuldig op weg is. Hierdoor bestaat er een grotere kans om schade op te lopen aan de auto.  

Heeft u een schaderapport nodig?

Vraag deze makkelijk en snel aan via onze gratis schade app.

Vraag hier aan

Gerelateerde blogberichten