Contra-expertise voor uw auto

SchadeSupport 21-12-2022

Als een persoon autoschade heeft, bepaalt de schade-expert het exacte bedrag van de schade. Wanneer u het niet eens bent met de schadebedrag, kunt u een contra-expert inschakelen voor een second opinion. Dit geeft de partij die de schade geleden heeft het vertrouwen dat door het inschakelen van een eigen tweede expert, de vastgestelde schade niet in hun nadeel is beoordeeld. U kunt dit doen ongeacht of uw verzekeraar zelf een expert heeft ingeschakeld of niet. De contra-expert begint aan hun eigen onderzoek naar de schade aan uw auto. Wanneer beide experts het niet eens kunnen worden, dan kan er eventueel een derde expert ingeschakeld worden. De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken de kosten van deze derde partij ook. Maar wie vergoedt de kosten van de contra-expert? 

Wat doet een contra-expert? 

De contra-expert start een eigen onderzoek naar de schade aan uw auto. De geboden service van uw contra-expert is geavanceerder dan die van de eerste expert. Deze laatste is in dienst van verzekeringsmaatschappijen en uw contra-expert vertegenwoordigt en behartigt volledig de belangen van de auto-eigenaar. Als hij en de eerste deskundige het niet eens kunnen worden over de hoogte van de schadevergoeding, wordt een derde deskundige (“arbiter”) ingeschakeld. Zijn oordeel is bindend. 

Het is mogelijk om een contra-expert tot 3 jaar na de schadeafwikkeling. Het wordt een stuk lastiger als de eigenaar van de auto het schaderapport al goedgekeurd heeft en/of de schade aan het voertuig al gerepareerd is. Ook moet het inschakelen van een contra-expert wel redelijk zijn.

Heeft u een schaderapport nodig? Vraag deze hier makkelijk en snel aan via onze gratis schade app. 

Kosten contra-expertise

De eigenaar van de auto draagt in principe de kosten van de contra-expertise in de vorm van een voorschot. Deze kunt u vervolgens verhalen op uw verzekeringsmaatschappij. Bij schade door een tegenpartij worden de kosten van de contra-expert vergoed door de verzekeraar van de tegenpartij. Wanneer u zelf schade heeft toegebracht aan uw auto kunt u een vergoeding krijgen van de kosten door uw eigen verzekeraar. 

Wat gezien wordt als redelijke kosten is per situatie en verzekeraar anders. Hiervoor wordt een dubbele rationaliteit toets toegepast. Dit houdt in dat het redelijk moet zijn geweest om de contra-expertise kosten te maken en dat geldt ook voor de kosten zelf. 

Of aan deze toetsing wordt voldaan, hangt af van de specifieke omstandigheden van de schade aan uw auto. De complexiteit van de schade en de mate van schade aan de auto zijn erg belangrijk. In de meeste gevallen vergoeden verzekeraars ten minste de kosten voor het inschakelen van hun eigen contra-expert. Extra kosten worden alleen in redelijke gevallen vergoed. Autobezitters moeten dit meestal dan ook zelf bewijzen. 

Meer informatie over een contra-expert en hun kosten kunt u terug vinden in de polisvoorwaarden van uw verzekering. De meeste auto verzekeringsmaatschappijen vergoeden meestal de redelijke kosten voor contra-experts.

 Kostenberekening van schadeherstelbedrijven

Naast de kosten voor een eventuele schade taxatie voor uw auto, kan het ook zo zijn dat het schadebedrag te klein is en uw verzekeraar u doorverwijst naar een schadeherstelbedrijf om de schade te herstellen. Schadeherstelbedrijven gebruiken een bepaald systeem om de kosten van uw autoschade te berekenen. Is er een auto onderdeel wat vervangen moet worden? De reparateur controleert vervolgens het systeem om te zien hoe lang het duurt om dit te repareren. Dit systeem omvat ook spuitkosten en prijzen van nieuwe onderdelen. 

Soms bepaalt de reparateur op basis van zijn ervaring en vakbekwaamheid hoeveel tijd hij nodig heeft voor de reparatie. Bijvoorbeeld bij het repareren van een deuk. De benodigde tijd wordt vervolgens in het systeem ingevoerd. Ten slotte berekent het systeem het bedrag dat nodig is om de schade te herstellen. Het bedrag wordt bepaald op basis van de gegevens die andere reparatiebedrijven hebben ingevoerd en de gegevens van uw auto. 

5 Tips voor het inschakelen van contra-expertise 

  1. Zorg dat uw verzekeraar schriftelijk is geïnformeerd dat er een contra-expert wordt ingeschakeld.
  2. Vraag uw verzekeraar om een duidelijke onderbouwing van de bedragen en het expertiserapport. 
  3.  Draag ook zelf bewijzen aan van de kosten en uitgaven.
  4.  Kies een vertrouwde contra-expert waarbij u zich prettig bij voelt om uw belangen te behartigen.
  5.  Voer zo snel mogelijk een contra-expertise uit, en dan vooral voordat de schade gerepareerd is.

Heeft u een schaderapport nodig?

Vraag deze hier makkelijk en snel aan via onze gratis schade app.

Vraag aan

Gerelateerde blogberichten